عبدالمنان ثاقب شرعیات ومیخانیکی وکامپیوتر لوګر ۰۷۸۳۴۹۴۹۵۳
عزیزالله. موحدی شیشه کار .درایور.مستری بلدیت به زبان پشتو واردو انگلیسی برچی کابل بیکار ۰۷۴۹۵۸۷۷۲۷
محمدابراهیم صمیمص فلزکارفعلابیکار . مزارشریف کارته باختر 0791568597
شبیراحمد لطیفی گزرقعله ولسوالی رستاق رسه زرگری 0702714767
طیب الرحمن همدرد رنګمال پنج سال در نظامي اجرا نمودیم ننګرهار کابل و ننګرهار ??????????
سنگ محمد جعفری شهر کهنه ولسوالی شهرکهنه چمنی شاروالی 0704909059
شریف الله صمدی شهرکهنه قالیب بندی ولسوالی رستاق چمنی شاروالی 0705344267
محمدیوسف امینی فارغ صنف ۱۲ مهارت درنل دوانی لین برق احمدشابابامینه ارزانقیمت بلاک ۴ ناحیه ۱۲ 0708015382
نصیره کاظیمی تدریس و کارهای اداری کارهای دستی والایت بلخ بیکار 0794185975
شمس الرحمن شمس چهارده پاس اداره ومنجمنت goods out inspector کابل sodexo kabul 0798712815
امید امیری مهارت در کارگیری از برنامه های آفیس در کمپیوتر ، تایپنگ انگلیسی و دری فوق العاده داشتن پنج سال تجربه کاری در بخش های اداری در بخش ارتباطات یا کارمند اجتماعی با داشتن سرتفیکیت های متعدد از مراجع علمی مهارت دارم پروژه جدید خیرخانه ولایت کابل 0728417774? 07481876
هدایت الله اتل رنګمال نجار ګینجرخ ایرګین 0773388712
عبدالحسن نوری انجینری برق، تکنالوژی معلوماتی کمپیوتر ، انګلیسی سنابوریم ،دارولامان بی کار ??????????
احمدولی مومند سنگ کاری،خشت کاری،پلسترکای،موزائیک کاری،رنگمالی وغیره کارهای ساختمانی بشکل احسن آن. تقریباتمام کارهای مربوط به ساختمان کابل، دهمزنگ کابل 0779121318
رفیع الله سخی زاده فلزکاری وهابیت کاری رابرتسون کاری خیر خانه پانصد فامیلی خیرخانه 0772602749
رفیع الله سخی زاده فلزکاری وهابیت کاری رابرتسون کاری خیر خانه پانصد فامیلی خیرخانه 0772602749
Nisar Ahmad Afzaly computer typest Driver 315 khair khana karte mamorin 0793661166
احمد سیر احمدی نجاری نجاری چهلستون دهن باغ ناحیه ۷ سرک ۵ سیلو 0785028299
BISMILLAH RAHEMI X-RAY TECHNICIAN MORE STUDY QALA KHATIR BIBI MAHROO HOSPITAL 0791321253
کمال محمدانور رنګمال ګلکارى کارته مامورين تخنيک تخنيک تخنيکثانوى 0786619531

تبلیغات