فاطمه فروتن 14 پاس کمپیوتر ساینس مدیریت ندارد معلومات اداری
گل چمن محسنی لیسانس جامعه شناسی عمومی درج سی وی است سازمان دهی اداری
الیاس خان مبارز لیسانس حقوق حقوقی سه سال در بخش مدیریتی اداری مدیریت
علی حسین رحمانی لیسانس کمپیوترساینس (آی تی) تکنالوژی اطلاعاتی و نرم افزار (English training 1 year into (ECC computer training 3 month I'm teaching computer program into (NCYO) company now آی تی نیتورکینگ آی تی Call Center
رویُِین مهمند محصل حقوق حقوق حقوقی درج سی وی است دربخش های حقوقی بازاریابی و اداری
مروه نیکزاد لیسانس محاسبه امور مالی 6 سال تحربه کاری دربخش مالی مکاتب دارم ! مدیریت مالی
لایق فرهمند لیسانس انجینری سیول انجینری یک سال منحیث انجینری دیزاین در بنیاد حیات نوین ... انجنیر دیزاین هر کاری دفتری
حسام الدین .. صنف یازده ... خدمات و تدارکات 18 سال دربخش رنگ مالی موتر رنگ سازی رنگمالی
مریم برومند لیسانس وترنری طبی/صحی درج سی وی است معلومات اداری
فریده سیرت 14 پاس ادبیات انگلیسی آموزشی درج سی وی است اداری مدیریت
محمد زمان احمدی لیسانس انجنیری انجینری ندارد! انجنیری اداری
مریم تیموری لیسانس تکنالوژی طبی طبی/صحی ترجمان دریکی از دفاتر فرانسوی اداری ترجمانی
رقیه عباسی لیسانس تکنالوژی طبی طبی/صحی درج سی وی است تدریس مدیریت
فتانه جعفری لیسانس کمپیوتر ساینس تکنالوژی اطلاعاتی و نرم افزار درج سی وی است مالی اداری
عتیق الله رشاد لیسانس اقتصاد امور مالی درج سی وی است مالی حسابداری

تبلیغات