محمد علی ظفری پیمانکاری وطرح ودیزاینر داخیل وخارج ساختمان کابل mohammadalizafaryan@gmail.com 0796015190
شرکت مشورتی گلوری نرم افزار و خدمات مشورتی کارته چهار operation.glorygroup@gmail.com ??????????
شرکت بهین پارت مجری شبکه های فشار ضعیف و متوسط مشهد behinpart20@gmail.com 09358191393
سفالگری احسان سفالگر حرفه ای کوالگر ایران اصفهان ehsan_jalale2003@yahoo.com ?????????????
دستگاه برق دوانی حامد ترمیم هرنوع برق تعمیرات وساختمان های ریهایشی ازقبل MT,PVS,Channel ,Wireling با داشتن بیشتر از ۱۲ سال تجربه کاری عملی اجرا. می نماید شهرک ملاعزت hamid.mayar24@gmail.com 0786997231
هرنوسنگکاری وکاشی کاری وآجورباناظلطرین قیمددرخدمدهستم استای سنگکاری وکاشی کاری وآجور غزنی شهرک محاجرین jayed6375@gmail.com 0749352936
فناوران ساتراب جنوب مهندسی برق قدرت-طراحی و نصب سیستم های خورشیدی-دوربین مداربسته ایران-شیراز zare1987hossein@gmail.com 09366769033_98+
Trust Zone Consulting & Engineering Services Consultancy ,Survey, Geotechnical and GIS Dehmazang Square info@tz-cc.com 0798553634
عطایی ساختمانی کابل افغانستان hussainatayee977@gmail.comw 0799267100
شرکت ساختمانی اسمان خراش ساختمانی مزارشریف ناحیه ششم akcc.2012@yahoo.com 0773002029
bashir mobashar group of logistic and services company Filtration and water Treatment 3rd floor Barg e Telayee Market between Haji Yaqoob and Ansari bashir.mobashar@gmail.com 0798699991
شرکت خدمات لوژستیکی ولید سهیل خدمات کابل walidsohailservices@yahoo.com 0787334433
عبدالصبور قاسمیار پیمانکار مزارشریف شورتاکزار Saboorqasimyar25@gmail.com 0799121818
دستگاه فلزکاری حمزه نوری کانکس هنگر دروازه زیری و ساده کتاره و غیره نصارات قوای مرکز noori.parwiz@ymail.com 0700088254
شرکت ترانزیتی بین المللی مددی و نوروزی لمتد انتقالات ترانزیت شهری و اطراف تایمنی افغان پامیر madadi.nawrozi@gmail.com 0093744116827
بر یبل یبلیب amd_plumbing@yahoo.com ?????
برهان الدین سرمعلم ولسوالی ارچی ولایت کندز burhanshenwari333@gmail.com ??????????
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮاﺩﺭاﻥ ﺻﻔﺮﻱ ﻓﺮﻭﺷﺎﺕ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﺮاﻱ ﻧﺎﺻﺮﻱ ahsansafari1395@gmail.com 00917568154809

تبلیغات