راه های ارتباطی

نظرات و پیشنهادات شما برای ما ارزش مند است برای برقرای ارتباط با ما می توانید از طریق یکی از شماره های زیر با ما در تماس شوید یا نظرات و پیشنهادات خود را برای ما از طریق ایمیل ارسال نمایید.

شماره های تماس

  • +93 (0) 786908300

آدرس های الکترونیکی

  • facebook.com/afgworkcenter

  • afgworkcenter@gmail.com

  • info@kaarafghanistan.com

فرم برقراری ارتباط